Lagstiftning

”Behöver jag ett bygglov för mitt projekt?” Det är bäst att ställa denna fråga innan du börjar ditt projekt. Ett bygglov kallas också miljötillstånd, är ett officiellt tillstånd att bygga, riva eller bygga om en struktur. Du kan behöva ett bygglov för att renovera, utvidga eller lägga till extra element. I princip behöver du alltid ett byggnadstillstånd i Göteborg, i praktiken gäller det bara radikala förändringar. T.ex. inte om att installera ett nytt kök.

Huruvida du behöver byggnadstillstånd för att renovera din fasad beror på i vilken region du bor och vilken fasad det gäller (främre, sido eller bakre fasad). Om du är osäker kan du alltid kontakta den lokala planeringsavdelningen i din kommun.

Förutom ett byggnadstillstånd finns det olika byggföreskrifter för utformningen av ditt hem. Innan du börjar renovera, fråga kommunen om det finns byggnadsbestämmelser för fasadens färg eller takets utformning.

Tillstånd för den gamla fasaden

Med åren blir fasaden på ett hus mindre attraktiv. För att uppdatera huset krävs en fasadrenovering, renovering eller modernisering. Men vad är skillnaden?

En renovering är endast begränsad till den visuella aspekten, nämligen utsmyckningen av fasaden. Det kan endast utföras om fasaden är tekniskt i gott skick. Om gipset smuldrar eller om det finns sprickor är en renovering nödvändig.
Det är alltid en allvarlig brist under en renovering.
Syftet med en modernisering är att modernisera ett hem, till exempel att sänka energikostnaderna, öka boendekomforten och öka värdet på hemmet.

Så kontrollera din fasad. Måste fasaden bara uppdateras? Behöver du en ny färgbeläggning? Finns det sprickor i fasaden? Lossnar delar gipsen? Finns det fuktiga fläckar i väggen? Med hjälp av en termisk kamera kan du till exempel enkelt se vilka delar som är välisolerade eller om justeringar behövs.

Du kan också utföra mindre skador eller målarbete själv. Om fasadens tillstånd är så dåligt att mindre reparationer och en ny färgbeläggning inte är tillräckliga måste du få fasaden renoverad. Mindre erfarna personer bör överlåta detta till en professionell.

Kontakta oss för en fasadrenovering i Göteborg!