Vilka är de olika metoderna för fasadrengöring?

Din fasad utsätts för ett stort antal föroreningar. Tänk på saker som tillväxt av mossa, bildandet av alger, sotföroreningar osv. När du tar bort dessa avlagringar och smuts med en fasadrengöring kommer din fasad att se ut som ny igen. Med en fasadrengöring kan du också se till att den fuktresistenta funktionen hos din fasad bibehålls och en fasadrengöring ökar värdet på ditt hem.

Rengör du fasaden själv eller låter du proffsen göra det?

Att göra en fasadrengöring är inte särskilt dyrt. Du betalar i genomsnitt mellan 50 kronor och 150 kronor per kvadratmeter. Ändå undrar många om de helt enkelt kan göra fasadrengöringen själva. Svaret på detta är ja, det kan du. Det är dock inte förnuftigt och här är varför. Du måste göra en korrekt analys av föroreningarna och ytan på din fasad. Dessa faktorer avgör hur du ska utföra rengöringen. Du bör veta att du måste maskera dina fönster och liknande för att förhindra skador. Under arbetet måste du ha rätt utrustning och utföra rengöringen mycket exakt. Om du skadar din fasad måste reparationsarbetet fortfarande utföras av ett företag och det är ofta högre kostnader än rengöringskostnaderna.

Momsreduktion på arbetskostnader

Du kan också använda en momsreduktion om du får rengöra din fasad av ett erkänt företag. Om ditt hem är tio år eller äldre och du får rengöra fasaden av ett professionellt företag, betalar du inte hela momsen utan sex procent för arbetskostnaderna och materialkostnaderna.

Metoder för att rengöra din fasad

Beroende på fasadens yta och typen av föroreningar väljer du en specifik metod för att rengöra din fasad. Det finns fem rengöringsmetoder: sandbläst rengöring, dimblästring, fuktbläst rengöring, ångrengöring och kemisk rengöring.
Rengör din fasad med sandblästring

Med denna metod sprutar du små sandkorn mot din fasad under högt tryck. Denna rengöringsmetod används ofta när fasaden är kraftigt nedsmutsad. Det är ett miljövänligt sätt att rengöra din fasad men är inte lämpligt om fasadens yta är porös, t.ex. kalksten. Sandblästring kostar cirka 120 kronor per kvadratmeter.

Rengör din fasad med dimblästring

I en monumental byggnad kräver rengöring av fasaden precision och vård. Dimblästring av en fasad är perfekt om du vill ta bort mossa, färg och annan medelstor smuts. Dimblästring sker under lågt tryck, vilket gör den här metoden lämplig för en porös yta på din fasad. När du dimblästrar din fasad, används ett slipmedel som består av sand och vatten för att rengöra din fasad. Trycket kan också ställas in och även storleken på sandkornen. Detta garanterar korrekt fasadrengöring. Kostnaderna för att dimblästra din fasad är cirka 150 kronor per kvadratmeter.

En fasadrengöring med fuktstrålar

Rengöring med fuktstrålar är en metod som ofta används på allvarligt smutsade fasader. Denna metod använder strålar av fukt som består av vatten med sand, kalk eller glaspärlor. Detta medel sprutas också mot din vägg med högt tryck så att ytan inte blir för porös. Tänk på väggar byggda av starka typer av sten, som tegel. Rengöring med fuktstrålar kostar 120 kronor per kvadratmeter.

Ångrengöring av din fasad

Med ångrengöring sker inte rengöring på grund av tryckhållfasthet utan på grundval av vattentemperaturen. Det är mellan 110 och 160 grader Celsius. Denna fasadrengöring är lämplig för väggar som rengörs oftare och där smuts ännu inte har trängt djupt in i underlaget. Eftersom du bara använder vatten är det ett billigt och miljövänligt sätt att rengöra din fasad. Denna metod kan dock inte tillämpas på alla fasadmaterial. Vissa material kan spricka på grund av den höga temperaturen. Ångrengöring kostar cirka 50 kronor per kvadratmeter.

Låt din fasad kemtvättas

Vid kemisk rengöring av en fasad används ett kemiskt eller biologiskt medel för att avlägsna envis smuts. Vad som används för ett medel bestäms av typen av förorening och typen av yta du har att göra med. Kemtvätt är en effektiv teknik där större ytor kan rengöras på nolltid. Att rengöra din fasad kostar cirka 150 kronor per kvadratmeter.